Blog:

Een verblijfs-vergunning aanvragen

April 2023

In de Nieuwbrief van deze week ik wil graag eens uitgebreid stil staan bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor Mexico, ook wel bekend als de zogenaamde residence-kaart.
Mocht je plannen hebben om voor een langere tijd (meer dan een half jaar) naar Mexico te komen of zelfs voor lange duur hier te komen wonen dan is het vanzelfsprekend belangrijk om legaal in Mexico te verblijven en dat mag dus als je zogezegd in het bezit bent van een residence-kaart.

Voor de procedure om resident te worden moet je even gaan zitten om je in het aanvraagproces te verdiepen. Belangrijk bij de aanvraagprocedure zijn onder meer de toelatingseisen en ook hoe het traject verder verloopt. Aangezien ik altijd veel vragen ontvang over deze procedure heb ik dit eens stap-voor-stap uitgeschreven en dit kan voor jou als handleiding dienen.
Zoals je wellicht begrijpt is het een uitgebreid verhaal (dus dit is een langere nieuwsbrief dan je van me gewend bent).

Allereerst!
Je eerste aanvraag voor een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor Mexico begint met een goedkeuringsbewijs van een Mexicaans consulaat/ambassade buiten Mexico. Zo’n goedkeuring kan bijvoorbeeld verkregen worden bij de Mexicaanse ambassade in Den Haag of de Mexicaanse Ambassade in Brussel. Echter ook bij vele andere Mexicaanse ambassades (of consulaten) in de wereld kun je de aanvraag starten.

De vereisten voor het opstarten van de aanvraag verschillen opmerkelijk genoeg per Mexicaanse ambassade en consulaat. Dat betekent dat er in elk land waar je in de wereld ook komt de Mexicaanse ambassade weer andere regels hanteert.
De vereisten van de Mexicaanse ambassade in Den Haag voor de aanvraag voor residency zijn als volgt:

De Mexicaanse ambassade in Den Haag

Financiele eisen

De financiële vereisten zijn eigenlijk het allerbelangrijkste bij de aanvraag voor een Mexicaanse residency. Je moet op een bepaalde manier kunnen aantonen dat je financieel onafhankelijk bent (en dus dat Mexico op geen enkele manier financieel aansprakelijk voor je is). Dat kun je als volgt doen:


a. Je kan een bewijs aanleveren dat je investeringen of spaarrekeningen hebt met een gemiddeld maandsaldo van ten minste 49.636,29 euro (minder is niet toegestaan) en dat moet minimaal in de afgelopen twaalf maanden voortdurend op je bankrekening hebben gestaan.
Voor de duidelijkheid moet ik direct al erbij zeggen dat onlangs geopende bankrekeningen met zo’n genoemd bedrag niet worden geaccepteerd. Ik bedoel hiermee dat bijvoorbeeld bij een recentelijke verkoop van een huis in Nederland of België, de verkregen winst en/of overwaarde die soms slechts nog maar kort op een bankrekening staat niet wordt meegerekend. Het moet zogezegd echt een bedrag zijn dat voor lange duur (dus minimaal een jaar) vaststaat op je bankaccount.

b. Een andere mogelijkheid is om aan te tonen dat je over een doorlopend inkomen uit Nederland of België beschikt. Dat inkomen dient vervolgens ook tijdens je verblijf in Mexico maandelijks (vanuit Nederland of België) aan je doorbetaald worden. Als werknemer of als gepensioneerde dien je dit inkomen te kunnen aantonen door middel van betalingsbewijzen, zowel door middel van (gewaarmerkte) bankafschriften als loonstroken. Het bedrag dat je minimaal maandelijks netto vanuit Nederland of België dient te ontvang is in 2023 minimaal 2.978,00 euro per maand. Tevens dien je een brief van jouw werkgever te overhandigen met een verklaring dat je dit inkomen zult blijven ontvangen tijdens je verblijf in Mexico. 

De verdere procedure

Voldoe je aan minimaal één van de twee bovengenoemde financiële eisen dan kan je verder aan de slag met je aanvraag bij de ambassade (of consulaat). Om de procedure op te starten dien je een visumaanvraagformulier (één per aanvrager) in te vullen en naar de ambassade op te sturen. Dit formulier kun je trouwens hier downloaden.
Tevens dien je bij je aanvraag een (kopie) van een geldig paspoort en één recente foto mee te zenden. Bij jouw aanvraag dien je tevens een persoonlijke brief toe te voegen, met vermelding van de beoogde datum van aankomst in Mexico, de reden van je langdurige verblijf, de geschatte duur van het verblijf en eventueel de plaats(en) waar je naar toe gaat.
Het doel van al deze vragen is waarschijnlijk om te weten te komen wat je precies voor zo’n langere tijd in Mexico van plan bent. Gaat het slechts om een vakantie dan krijg je zonder meer gewoon al een toeristenvisum van maximaal zes maanden en is deze hele officiële aanvraagprocedure overbodig. Als je aangeeft dat je bijvoorbeeld bezig bent om vastgoed in Mexico te kopen of dat je wil investeren in een (nieuw) bedrijf in Mexico dan zijn dit legitieme redenen om voor een langere periode een visum aan te vragen.

Visum voor Mexico in je paspoort

Op de website van de Mexicaanse ambassade in Den Haag staan onder het kopje ‘Belangrijke opmerkingen’ voor de aanvraag van een Residency vervolgens nog een aantal zaken waar je vooraf rekening mee dient te houden:
a. Zorg ervoor dat je het juiste aanvraagformulier indient (hier downloaden). Aanvraagformulieren die van niet-officiële sites of andere bronnen dan deze website zijn verkregen of gedownload, worden niet aanvaard.
b. De Ambassade van Mexico in Den Haag behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten/informatie te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht.
c. De ingediende documenten moeten duidelijk leesbaar zijn.
d. Alle documenten moeten in het origineel worden ingediend en naar behoren worden vertaald naar het Spaans. Documenten in het Nederlands of andere talen worden in principe niet geaccepteerd.
e. Niet-Nederlandse documenten worden bij de Ambassade van Mexico in Den Haag slechts aanvaard als zij zijn voorzien van een officiële apostille uit de plaats van herkomst.
Dit zijn trouwens de meest belangrijke kanttekeningen die onder het kopje ‘Belangrijke opmerkingen’ staan, echter volledigheidshalve er zijn er nog enkele. Ik adviseer alvorens je de aanvraag afrondt de website van de Mexicaanse ambassade in Nederland (link) of in België (link) goed te bestuderen en secuur te kijken naar de meest actuele informatie die vermeld wordt.
Zodra je de aanvraag aan de Mexicaanse ambassade in Den Haag hebt opgestuurd dien je te wachten op een antwoord van hen. Het antwoord kan helaas een afwijzing zijn, of het kan een een uitnodiging zijn om op gesprek langs te komen bij de ambassade om je verzoek mondeling te komen toelichten.
Op wat je dient te doen als je uitgenodigd wordt op de ambassade kom ik graag in het volgende blog terug.

Mocht je trouwens na het lezen van dit artikel nu al weten dat je niet aan de financiële eisen zult voldoen dan denk ik heel graag met je mee naar eventuele oplossingen hiervoor. Dit geldt trouwens ook in het geval je na de genoemde indiening een afwijzing krijgt. Er zijn namelijk soms mogelijkheden om toch op een andere manier (legaal) je residency te verkrijgen. Neem dan contact met me op.


Nos vemos en Mexico!
Saludos, Barbara


Dit blog werd eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief 'Post uit Mexico'.